Industriventilation – processer og rene rum

Både mennesker og maskiner producerer bedst, når indeklima og miljøforhold er i orden. Det betaler sig.

Produktionen er blandt andet afhængig af regulerede temperaturer, luftbevægelser og forurening – kort sagt: God luftkvalitet.

I industrien nødvendiggør specifikke processer behov for fokus på miljøforhold og eksempelvis nedbringelse af forureningsniveau (røg, lugt og varme) – dette afhjælpes med effektive ventilationssystemer – herunder lokal procesventilation fra rummet eller arbejdsstationen.

Laboratorier – og i særdeleshed renrumslaboratorier – stiller helt særlige krav til ventilationen. For at forhindre forurening udefra holdes der overtryk i laboratoriet, mens et højt luftskifte gennemskyller rummet og fjerner forurening fra mennesker, dyr eller produktion. Samtidig skal energiforbruget være så lavt som muligt.

DP ventilation a/s har stor erfaring fra mange former for industri, laboratorier, hospitaler, faglokaler på uddannelsesinstitutioner, værksteder, klinikker, storkøkkener, svømmehaller mv.

Vil I vide mere, så kontakt:

Teknisk direktør:

Tung Ke Phan
E-Mail: tung@dpventilation.dk
Mobil: +45 30 92 92 04