Komfortventilation

Alle steder hvor mennesker bor og arbejder, er der behov for et godt indeklima

Et godt indeklima har betydning for vores helbred og velbefindende. Den rette ventilation medvirker til godt indeklima og dermed til velbehag, mindre risiko for hovedpine og koncentrationsbesvær samt mindre risiko for stress og astma og dermed færre sygedage.

Komfortventilation er når et godt ventilationssystem sikrer et behageligt indeklima. Forudsætningen for et godt indeklima er nemlig god luft i forhold til rummenes funktioner og de aktiviteter der foregår i rummene.
DP ventilation a/s har stor erfaring med at etablere komfortventilation der sikrer tilpas luftskifte og samtidig en behagelig temperatur og luftbevægelse for at undgå bl.a. træk.

Naturligvis skal energiforbruget være så lavt som muligt. Vi ved, hvordan det gøres. Uanset om ventilationen skal være mekanisk, naturlig eller en kombination.

Vil I vide mere om DP ventilation a/s og komfortventilation, så kontakt:

Teknisk direktør:

Tung Ke Phan
E-Mail: tung@dpventilation.dk
Mobil: +45 30 92 92 04