Nyt Aalborg Universitetshospital

Projektet pågår og fortsætter indtil 2020
Størrelse: 770.000 m³/h
DP ventilation a/s har af Region Nordjylland fået tildelt den store ventilationsentreprise på NAU, Nyt Aalborg Universitetshospital.

Entreprisen omfatter etablering af ventilation og procesudsugning for fælles akutmodtagelse med administration, for prøvemodtagelse, sengeafdelinger, behandlingsafsnit for hospitalskompleksets kliniske ‘tunge’/akutte funktioner – herunder biomedicinsk afd., immunologisk afd., genetisk afd., patologisk afd., biokemisk afd., radiologisk afd. og nuklearmedicinsk afd.

DP ventilation a/s udfører 27 komplette ventilationsanlæg med aggregater, ventilatorer, kanalsystemer, armaturer o.s.v.
Opgaven omfatter meget store ventilationssystemer og har stor kompleksitet i forhold til hygiejne, høj standard og koordinering.
Opgaven indeholder – udover projektstyring og etableringen af systemerne – også indkøring, funktionsafprøvning og dokumentation via Dalux.

Fotos: Indigo konsortiet / Illustrationer: Schmidt I Hammer I Lassen

NAU, Oversigt

NAU Ankomst

NAU, Reception