Projekter

DP ventilation a/s har som et af landets største og ældste ventilationsfirmaer skabt godt indeklima i et utal af byggeprojekter – og for tusindvis af mennesker i hele landet. Vi har udformet og etableret ventilationssystemer i bl.a. boliger, butikscentre, skoler, sygehuse, erhvervsdomiciler samt i industrien.

Læs her om et udvalg af vores projekter:​

Kontor B, Sønderborg

Kontor B ligger på Sønderborgs tidligere industrihavn, som i disse år bliver omdannet til ByensHavn. Her har DP ventilation a/s i forbindelse med opførelsen af bygningen stået i spidsen for ventilationsentreprisen.

Kontor B er udformet i tråd med arkitekt Frank Gehrys masterplan for Sønderborgs nye havnebebyggelse. Trods forskellig fysisk udformning opfattes Kontor B som sammenhængende med nabobygningen, Kontor C. Mod nabobygningen er Kontor B udført som en fem etagers bygning med en aftrappende facadebevægelse ned mod en lille havneplads, som er planlagt udført syd for Kontor B.

Kontor B-bygningens samlede kvadratmeter kan fleksibelt opdeles fra ét og op til 13 lejemål af varierende størrelse. Dermed kan lejemålene i bygningen tilpasses til behovene hos den eller de enkelte lejere. Desuden kan lejerne i Kontor B efter ønske samle fællesfaciliteter som blandt andet møderum, stillerum, køkken, kantine og reception.

Byggeperiode: 2019-2020

Areal: 3.000 kvm.

Bygherre: A. Enggaard A/S og Bitten & Mads Clausens Fond

Hovedentreprenør: A. Enggaard A/S

Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects K/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Aalborg Universitetshospital, Aalborg

Projektet omfatter en fagentreprise på etablering af ventilation og procesudsugning for 2 sengeafsnit, fællesakutmodtagelse med administration, behandlingsafsnit for hospitalskompleksets kliniske ‘tunge’/akutte funktioner – d.v.s. biomedicinsk afd., immunologisk afd., genetisk afd., prøvemodtagelse, patologisk afd., biokemisk afd., radiologisk afd. og nuklearmedicinsk afd.

Entreprisen omfatter 27 komplette ventilationsanlæg med aggregater, ventilatorer, kanalsystemer, armaturer o.s.v.
Opgaven har stor kompleksitet i forhold til hygiejne, høj standard og koordinering.
Opgaven indeholder – udover etableringen af systemerne – også indkøring, funktionsafprøvning og dokumentation via Dalux.

Det nye Aalborg Universitetshospital er et hospital under opførelse i Aalborg Universitetskvarter, og er på 170.000 kvm. (inklusiv serviceby). Hospitalet bliver bygget i Aalborg Øst tæt ved det eksisterende universitet.

Sag: NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital

Type: Sengetårne, akutmodtagelse og behandling

Udførselsår: 2017-2021/2022

Projekt: Indigo konsortiet

Bygherre: Region Nordjylland

Størrelse: 770.000 m³/h

VestsjællandsCentret

​DP ventilation har haft renoveringsentreprisen på en stor ombygning af indkøbscentret, VestsjællandsCentret, i Slagelse. Centrets ventilationssystem er blevet skiftet ud med et nyt og tidssvarende system. DP ventilation har skiftet 9 anlæg, som forsyner alle centrets butikker inkl. hele kælderområdet.

Vestsjællandscentret. Foto: LINK Arkitektur

Byggeperiode: 2014-2015

Areal: 20.000 m2

Bygherre: Steen & Strøm

Ingeniør: MOE

Mærsk Olie & Gas A/S, Esbjerg

Nyt domicil i 5 etager til 600 medarbejdere. Indeholdende storrumskontorer, møde- og konferencefaciliteter, kantine og fitnessrum. Byggeriet er opført iht. BR2015.

Byggeperiode:​ 2013-2014

Areal:​ 10.000 kvm.

Bygherre:​ Mærsk Olie og Gas A/S

Arkitekt:​ Årstiderne Arkitekter A/S

Ingeniør:​ Ingeniørerne A/S

Entreprenør:​ KPC Herning A/S

Amager Strandpark, København S

Projekt med 190 boliger i høj kvalitet fordelt på 3 områder. Vor ydelse omfatter detailprojektering og udførelse af balanceret ventilation samt ventilering af 2 parkeringskældre.

Projektet er sikret en god driftsøkonomi med trykstyrede anlæg med variabel luftmængde og effektiv varmegenvinding.

Byggeperiode:​ 2013-2014

Areal:​ 18.400 kvm

Bygherre:​ Lærernes Pension

Entreprenør:​ KPC København A/S

Ingeniør:​ Grontmij A/S

Plaza 1, Havneholmen, København

Projektet er et kontordomicil med tilhørende parkeringskælder.
Vores ydelse omfatter detailprojektering og udførelse af ventilationsentreprisen samt tilhørende isolering.
Anlæggene er udført efter brandnorm DS428/3.​​

Byggeperioder: 2013-2014

Areal: 7.200 kvm.

Bygherre: Skanska Øresund 1

Entreprenør: KPC København A/S og Boligkontoret Danmark

Arkitekt: Bystrup Arkitekter & Designere ApS

Ingeniør: Rambøll A/S

IKEA, Aarhus

Byggeriet er på ca. 31.500 kvm. med tilhørende 20.000 kvm. parkeringskælder.

​Vores ydelse omfatter detailprojektering og udførelse af ventilationsentreprisen samt køl og tilhørende isoleringsarbejde.

Byggeperiode:​ 2013-2014

Areal:​ 31.500 kvm.

Bygherre:​ IKEA Ejendomme ApS

Arkitekt: Mangor & Nagel Arkitektfirma

Ingeniør:​ MOE A/S

Kontorlejemål, Søren Frichs Vej 44 (Åbyhøj – Aarhus)

Omdannelse af 3.280 kvm. lagerbygning til to lejemål bestående af kontorlandskab, mødelokale, køkken samt kantine.
Vores ydelse omfatter projektering og etablering af ventilation og automatik, samt køleanlæg der sikrer frisk luft og fjerner overskudsvarmen.

Byggeperiode: 2012-2013

Luftmængde:​ 23.900 m³/h

Bygherre:​ Bricks A/S

Ingeniør: Niras A/S

Aarhus Dyrehospital

Nyt dyrehospital med konsultationer og operationsstuer m.v. Vor ydelse omfatter projektering og etablering af ventilationsanlæg til komfortventilation samt to procesudsugningsanlæg.

Byggeperiode: 2012-2013

Luftmængde:​ 9.500 m³/h

Bygherre:​ Aarhus Dyrehospital

Entreprenør: Lyngby Entreprise A/S

Arkitekt:​ Sahl Arkitekter A/S

Ingeniør: Arne Elkjær A/S

Fuglekærvænget og Elevparken

Fuglekærvænget (Kolt-Hasselager) består af 73 boliger.

Elevparken (Lystrup) består af 42 boliger i varierende størrelse.

Der er etableret decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding og fugtstyring i de enkelte boliger.

Byggeperiode: 2012-2013

Luftmængde:​ 18.600 m³/h

Bygherre:​ Boligforeningen Århus Omegn

Arkitekt: Aarhus Arkitekterne

Ingeniør:​ Viggo Madsen, Rådgivende Ingeniører A/S

Grundtvigsparken, Sønderborg

Om- og tilbygning af 14.000 kvm fordelt på i alt 125 boliger samt wellness-område, boblebad, svømmehal og motionscenter. DP ventilation a/s har udført 1. etape med 45 boliger.

 

Byggeperiode: 2012-2013

Luftmængde:​ 5.500 m³/h

Bygherre:​ Boligforeningen B42, Sønderborg

Arkitekt Arkitektfirmaet 78 A/S

Ingeniør:​ Esbensen, Rådgivende Ingeniører A/S

Svane Kollegiet, Skejbygårdsvej, Risskov

183 moderne boliger i varierende størrelse. Entreprisen omfatter projektering og udførelse af ventilationsanlæg på tagene og i kældre.

Byggeriet er projekteret i lavenergiklasse 1 i henhold til BR08.

Byggeperiode: 2012-2013

Areal:​ 7.700 kvm.

Bygherre: Kollegiekontoret i Aarhus

Arkitekt: Sahl Arkitekter A/S

Ingeniør:​ Tri-Consult A/S

Egmont Højskolen, Hou

Idræts- og svømmehal med et samlet areal på ca. 5.440 kvm. Vor ydelse omfatter ventilering af svømmehaller, foyer, AV-rum og ny hovedindgang samt rum til motion, rehabilitering og omklædning.

Byggeperiode: 2011-2013

Luftmængde:​ 50.000 m³/h

Bygherre:​ Egmont Højskolen

Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S

Ingeniør:​ Hundsbæk & Henriksen

Silkeborg Gymnasium, Silkeborg

Kapacitetsudvidelse af gymnasiet bestående af undervisnings- og faglokale, teknik m.v.

Byggeperiode: 2009-2011

Areal:​ 2.150 kvm.

Bygherre:​ Undervisnings- og Bygningsstyrelsen

Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S

Ingeniør:​ Rambøll A/S

Prent Danmark, Holbæk

Den nye produktionsafdeling i Holbæk er opført i efteråret 2009, og vil fremover forsyne det europæiske marked med emballage til bl.a. medicinaludstyr.

I dette projekt blev der derfor stillet krav om sterile pakninger og dermed særlige krav til ventilationsentreprenørens tekniske løsninger.

DP ventilation a/s har – udover traditionel ventilation – i administrationsdelen projekteret og udført rentrumsløsninger i virksomhedens produktionsdel i form af et overtryksventileret produktionsområde, hvor luften renses i Hepa-filter.

Byggeperiode: 2009 – 2010

Areal:​ 38.000 m³/h

Bygherre:​ Prent Denmark ApS

Projekt: DP ventilation a/s

Glostrup Shoppingcenter, Glostrup

Komplet udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg i 60 forretninger som er i drift.

Byggeperiode: 2008-2010

Areal:​ 25.500 kvm.

Bygherre:​ Steen & Strøm A/S

Rådgiver: Rambøll A/S

Nordkraft, Aalborg

Ombygning af Aalborgs nedlagte kraftværk i 13 etager til stort kultur- og fritidscenter. Ventilation på etape 3 der omfatter et areal på 15.000 kvm.

Byggeperiode: 2008-2010

Luftmængde:​ 180.000 m³/h

Bygherre:​ Aalborg Kommune

Arkitekt: Cubo Arkitekter A/S og Arkitektfirmaet NORD A/S

Ingeniør:​ Korsbæk & Partnere og Brix & Kamp A/S

Queens Corner, Herning

Erhvervsejendom bestående af bygningskrop med et højt tårn fra 3.-11. sal. DP ventilation har projekteret ventilations- og køleanlæg.

Byggeperiode: 2008-2009

Luftmængde:​ 26.000 m³/h

Bygherre:​ KPC Byg A/S

Arkitekt: Henning Larsen Architects A/S

Ingeniør:​ Midtconsult A/S

Herning Sygehus

Entreprisen omfatter en renovering af operationsstuer i bygning 30.O.

DP ventilation a/s har leveret og monteret nye anlæg til forsyning af bl.a. toiletter, personalestue, børne- og skyllerum samt 3 operationsstuer.

Anlæggene, der er forsynet med nødvendige lyddæmpere, er varmegenvindingsanlæg med diverse varmevekslere samt varme- og kølelader. På operationsstuerne er der sikret overtryk med venturiventiler og overtryksstyring.

Den ene operationsstue er desuden forsynet med LAF-enhed over operationsbord.

Byggeperiode: 2005 – 2006

Areal:​ 12.500 m³/h

Bygherre:​ Ringkjøbing Amt

Projekt: Birch & Krogboe A/S

DHI, Hørsholm

Projektet omfatter 2.800 kvm. tilbygning til DHI i form af kontor- og laboratoriebygninger.

DP ventilation a/s stod for projektering og etablering af ventilation i kontorer, laboratorier, data- og klimarum.

Der er etableret punktudsugninger fra arbejdspladser, stink- og giftskabe samt automatik til kontrol og regulering af hhv. luftmængder, fugt og temperatur.

Byggeperiode: 2004

Areal:​ 33.000 m³/h

Bygherre:​ Dansk Hydraulisk Institut – Institut for Vand & Miljø

Type: Laboratorier/kontorer

Projekt:​ DP ventilation a/s